Tag : Ülke Turizminde İzlenen Yanlış Yol

Ülke Turizminde İzlenen Yanlış Yol

Her birimiz şüphesiz pek çok ülke görmüşüzdür. Benim de ziyaret imkanı bulduğum onlarca ülke oldu. Bu ülkelerde olmayan fakat maalesef bizim ülkemizde olan bir konu üzerinde hassasiyetle durulması gerektiğine inanıyorum. Şöyle ki; turistleri geldikleri kendi ülkelerinin kültürleri ile karşılayan, ağırlayan bir ülkeye rastlamadım henüz. Tüm ülkeler kendi kültürel zenginliklerini sergilemeye çalışıyorlar. Hele de USA ve bazı Avrupa ülkeleri gibi aslında kültürel olarak fazla bir zenginliği olmayan ülkeler bu açıklarını yapay tarih ve kültür oluşturarak kapatıyorlar ve tüm dünyaya empoze ediyorlar. […]